🔍
ENGLISH ▼
X

Polisi Bayaran Balik

Sila dapatkan di bawah Dasar Pembayaran Balik Juta Pembuat Terkini ("Dasar Bayaran Balik").

Sila baca polisi dan terma dan syarat pengembalian dana ini dengan teliti untuk perkhidmatan dan produk yang dipesan dan / atau untuk langganan untuk produk Juta Pembuat ("Produk"), perkhidmatan Juta Pembuat ("Perkhidmatan"), dan laman web Juta Pembuat https://www.MillionMakers.com/ ("Laman Web") atau subdomain atau offline di pejabat atau premisnya.

PEMBIAYAAN DAN PEMBATALAN UNTUK PRODUK DAN PERKHIDMATAN

 • Tiada pengembalian wang yang dapat atau dapat diberikan atau dilaksanakan setelah pesanan Pelanggan dilaksanakan oleh Million Makers dan / atau MM Solutions INC dan / atau Million Makers LLC dan / atau MM LLC dan / atau Million Makers Solutions INC dan / atau MM LTD. dan / atau Juta Makers LTD. sebahagian atau sepenuhnya. Tidak ada pengembalian dana yang akan dilakukan di mana Jutaan Pembuat terpaksa menolak dan / atau berhenti memberikan Perkhidmatan kerana pelanggaran terhadap jaminan, kewajiban dan komitmen oleh Pelanggan seperti yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan.
 • Tidak ada bayaran perundingan atau yuran undang-undang yang dapat dikembalikan untuk produk atau perkhidmatan atau perundingan setelah perundingan undang-undang dan / atau perniagaan dimulakan.
 • Sekiranya Pelanggan membeli mana-mana perkhidmatan dalam talian atau luar talian melalui mana-mana laman web Million Makers, akaun media sosial dan memutuskan untuk membatalkan pesanan sebelum Million Makers mula melaksanakan pesanan tersebut, Million Makers akan mengembalikan semua wang yang dibayar oleh Pelanggan , kecuali caj pentadbiran sebanyak AS $ 250, yang merangkumi caj pedagang, yuran pemprosesan pesanan dan perbelanjaan sampingan yang lain. Bayaran balik boleh dituntut dalam 2 hari kalendar dari hari pembayaran. Tidak ada pengembalian wang untuk tuntutan yang melebihi 2 hari kalendar, sekiranya, pesanan dilaksanakan oleh pelanggan secara langsung dengan membuat pesanan untuk Perkhidmatan VoIP atau Perkhidmatan Pejabat Maya, dan lain-lain, dalam hal ini tidak ada pengembalian dana sama sekali setelah pesanan dimulakan oleh pelanggan .
 • Sekiranya Jutaan Pembuat berhenti memberikan Perkhidmatan atau sekiranya Pelanggan menasihatkan Juta Pembuat bahawa mereka tidak lagi memerlukan Entiti, Pelanggan mesti membayar Juta Pembuat apa-apa yuran yang telah dikenakan, yang masih belum dibayar dan yuran atau kos, yang mungkin ditanggung oleh Jutaan Pembuat berhubung kepada pemecatan, pembubaran, pembubaran atau pemindahan Entiti, termasuk wang pemindahan, penamatan atau keluar Million Makers.
 • Sekiranya berlaku pertukaran pentadbiran Entiti kepada penyedia perkhidmatan lain, Juta Pembuat akan mengenakan bayaran, dan Pelanggan akan diwajibkan membayar, pindah keluar, atau penamatan, atau yuran keluar, atau yuran pelepasan syarikat sesuai dengan jadual yuran sah pada tarikh pemindahan, bersama dengan semua bayaran tertunggak yang ditanggung dan terhutang oleh Pelanggan kepada Juta Pembuat dan / atau MM Solutions INC dan / atau Million Makers LLC dan / atau MM LLC dan / atau Juta Pembuat Solusi INC dan / atau MM LTD. dan / atau Juta Makers LTD. sehingga tarikh pemindahan tersebut.
 • Sekiranya berlaku penamatan perkhidmatan untuk pelanggan oleh Million Makers, polisi penamatan yang disebutkan di bawah dan seterusnya terma dan syarat halaman hendaklah terpakai.
Nota* Sebagai dasar, kami tidak berkongsi atau menjual data pelanggan kami dengan mana-mana pihak ketiga, sehingga dan melainkan jika perkhidmatan memilih untuk diproses melalui rakan kongsi, syarikat bersekutu, pembekal perkhidmatan kami. Butiran anda disimpan dengan rahsia seperti Dasar Privasi kami.

Penamatan

Anda boleh menamatkan perjanjian anda dan menutup akaun anda dengan Million Makers pada bila-bila masa, berkuat kuasa pada hari terakhir tempoh langganan anda, dengan menghantar e-mel kepada [e-mel dilindungi] Million Makers boleh menamatkan hubungannya dengan anda, atau boleh menamatkan atau menggantung kebolehcapaian kepada Laman Web, Produk dan/atau Perkhidmatan pada bila-bila masa, termasuk penggunaan mana-mana perisian,

 • jika anda melanggar Syarat ini dan / atau perjanjian lain dengan Juta Pembuat;
 • jika Juta Pembuat secara munasabah mengesyaki bahawa anda menggunakan Laman Web, Produk, dan / atau Perkhidmatan untuk melanggar undang-undang atau melanggar hak pihak ketiga;
 • jika Juta Pembuat secara munasabah mengesyaki bahawa anda cuba untuk mengeksploitasi atau menyalahgunakan dasar Million Makers secara tidak adil;
 • jika Juta Pembuat secara munasabah mengesyaki bahawa anda menggunakan Laman Web, Produk, dan / atau Perkhidmatan dengan curang, atau bahawa Produk atau Perkhidmatan yang diberikan kepada anda digunakan oleh pihak ketiga dengan curang;
 • jika anda gagal membayar sebarang jumlah yang terhutang kepada Juta Pembuat;
 • anda melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Setelah menamatkan akaun Jutaan Pembuat anda atas alasan di atas, tidak akan ada bayaran balik yuran dan anda akan dilarang mengakses ke Laman Web, Produk dan / atau Perkhidmatan, termasuk semua datanya.

Juta Pembuat boleh menamatkan sebarang perjanjian dan akses ke akaun anda, sekiranya Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya, tidak lagi tersedia secara sah di bidang kuasa anda, atau tidak lagi boleh digunakan secara komersial, mengikut budi bicara Million Makers ..

Sekiranya anda percaya bahawa Juta Pembuat gagal melakukan atau Perkhidmatan rosak, anda mesti memberitahu Juta Pembuat secara bertulis dan biarkan tiga puluh (30) hari bagi Juta Pembuat untuk menyembuhkan kerosakan tersebut. Sekiranya Juta Pembuat menyembuhkan kecacatan dalam tempoh penyembuhan ini, Juta Pembuat tidak akan ingkar dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan dan / atau kerugian yang berkaitan dengan kegagalan tersebut. Sekiranya Juta Pembuat tidak menyembuhkan kecacatan tersebut dalam tempoh penyembuhan ini, anda boleh menghentikan langganan dengan segera, setelah diberitahu secara bertulis kepada Juta Pembuat.

Bayaran dan Bayaran

Dengan membeli Produk dan / atau Perkhidmatan, anda bersetuju untuk membayar Juta Pembuat dan / atau MM Solutions INC dan / atau Million Makers LLC dan / atau MM LLC dan / atau Juta Pembuat Solusi INC dan / atau MM LTD. dan / atau Juta Makers LTD. kos / yuran awal dan yuran langganan tahunan yang dinyatakan untuk Produk atau Perkhidmatan tersebut. Pembayaran akan dibayar pada hari pertama anda mendaftar Produk dan / atau Perkhidmatan, dan akan merangkumi tempoh bulanan, suku tahunan, setengah tahunan atau tahunan, seperti yang ditunjukkan semasa mendaftar dan membayar yuran pembaharuan pada.

Konfigurasi dan harga Laman Web, Produk, dan / atau Perkhidmatan dapat berubah sewaktu-waktu, dan Juta Pembuat berhak setiap saat untuk mengubah konfigurasi, bayaran, harga dan sebut harga, dengan syarat tidak ada perubahan harga yang berlaku untuk anda semasa tempoh langganan, dan hanya akan berkuat kuasa setelah Juta Pembuat dan anda telah bersetuju untuk melanjutkan, menaik taraf atau memperbaharui tempoh langganan. Anda bersetuju dengan perubahan tersebut sekiranya anda tidak keberatan secara tertulis kepada Juta Pembuat dalam masa tiga (3) hari bekerja setelah menerima notis Jutaan Pembuat, atau invois, menggabungkan atau mengumumkan perubahan fi dan / atau harga. Semua harga tidak termasuk, dan anda akan membayar semua cukai, duti, pungutan atau yuran, atau caj lain yang serupa yang dikenakan kepada Juta Pembuat atau anda sendiri oleh mana-mana pihak berkuasa percukaian (selain cukai yang dikenakan ke atas pendapatan Juta Pembuat), yang berkaitan dengan pesanan anda, kecuali anda telah memberikan Juta Pembuat dengan sijil penjualan semula atau pengecualian yang sesuai untuk lokasi penghantaran, yang merupakan lokasi di mana Produk dan / atau Perkhidmatan digunakan atau dilakukan. Sekiranya berlaku perubahan undang-undang sehingga pajak dikenakan atau menjadi tidak dapat dipulihkan dengan kenaikan akibatnya kepada Jutaan Pembuat penyerahan Produk dan / atau Perkhidmatan, di mana dan sejauh ini Juta Pembuat berhak untuk menaikkan harganya dengan sewajarnya dan secara retroaktif.